Wspólnota

No i stała się rzecz nadzwyczajna. Warto zapamiętać, że 25 lipca 2001 Sejm RP uchwalił ustawę o dostępie do informacji publicznej.

Wszyscy widzą korupcję, wszyscy krytykują korupcję, wszyscy mają cudowne lekarstwa na wyleczenie państwa z korupcji. Nowe urzędy, brygady specjalne, deklaracje majątkowe, zmiany w prawie karnym, przepisy antykorupcyjne…

Charles Louis Montesquieu (1689-1755), francuski prawnik, myśliciel i pisarz uważał, że istotą państwa jest polityczna wolność obywateli. Wolność tą zapewnia dobre, umiarkowane prawo oraz oddzielenie od siebie władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

© 2019 Julia Pitera