Życiorys zawodowy

Pełnione funkcje

poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji

członek frakcji EPL
członek Komisji Petycji i Komisji Kontroli Budżetowej

2014-2019

2011-2014

poseł na Sejm RP VII kadencji

przewodnicząca Komisji Administracji i Cyfryzacji
członek Komisji Kontroli Państwowej

poseł na Sejm RP VI kadencji

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
pełnomocnik rządu ds. opracowania programu nadużyć w instytucjach publicznych

2007-2011

2005-2007

poseł na Sejm RP V kadencji

wiceprzewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
członek Komisji Kontroli Państwowej

radna Rady m. st. Warszawy

radna przez 11 lat

1994-2005

Staże i aktywność społeczna

Centrum Monitoringu Wolności Pracy SDP

członek Rady Konsultacyjnej

2001-2005

1999-2005

członek Zarządu Transparency International Polska

od 2001 do 2005 była jego Prezesem

członek grupy ekspertów OECD i Komisji Europejskiej (program Sigma)

grupa badała m.in.: mechanizmy antykorupcyjne oraz prawidłowości funkcjonowania administracji Bułgarii, Rumunii i Turcji

2004

1998

uczestnik International Visitor Program

USA

stażystka

ukończyła staż organizowany przez Service d'Information et de Diffusion du Premier Ministre i fundację France-Pologne

1993

Publikacje

komentatorka tygodnika samorządu terytorialnego "Wspólnota"

liczne publikacje w książkach zbiorowych i prasie na temat m.in. problematyki korupcyjnej

2000-2003

2001-2002

komentatorka tygodnika "Newsweek Polska"

współautorka Słownika Pseudonimów Pisarzy Polskich

1996

1994

współautorka m.in. "Współcześni Polscy Pisarze i Badacze Literatury"

Warszawa 1994 (tomy 1-3)

współautorka książki kucharskiej "Kolacja pod lampionami"

wspólnie z A. Tseng- Brzozowską

1990

Aktywność zawodowa

redaktor programu telewizyjnego "Pytania o Polskę"

TVP II

1994-1997

1992-1994

Biuro Reformy Administracji Publicznej

Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Reformy Administracji Publicznej

Kancelaria Prezydenta RP

Biuro Współpracy z Partiami Politycznymi, Organizacjami Społecznymi, Związkami Zawodowymi i Kościołami

1991-1992

1981-1991

Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich

(kolejno asystent, starszy asystent, dokumentalista dyplomowany)

nauczyciel języka polskiego

w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

1975-1976

© 2019 Julia Pitera