Interwencje jako Poseł do Parlamentu Europejskiego 2014-2019

Uciążliwości zapachowe - ciąg dalszy

Na terenie powiatów mławskiego, sierpeckiego, żuromińskiego, płockiego, przasnyskiego, rozwija się dynamicznie hodowla drobiu oraz przemysłowa hodowla trzody chlewnej.

Poziom zagęszczenia tej działalności jest przyczyną licznych skarg wyborców, okolicznych mieszkańców, dla których bliskie sąsiedztwo tego typu produkcji uniemożliwia normalne funkcjonowanie między innymi ze względu na uciążliwość zapachową. Wnioski o interwencje oraz stanowiska rad gmin i powiatów dotyczą braku ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.

Poseł Julia Pitera zajmuje się tym problem od 2012 r. W listopadzie 2013 roku w odpowiedzi na wystąpienie Pani Poseł Główny Inspektor Ochrony Środowiska (pismo z dnia 23 listopada 2012 r. DIiO/063-101/2012/dem.ol) stwierdził, że: „ze względu na brak uregulowań prawnych dotyczących uciążliwości zapachowych […] brak jest podstaw prawnych do podejmowania postępowania administracyjnego w tej sprawie”.

Pani Poseł Julia Pitera po raz kolejny wystąpiła w tej sprawie do Ministra Środowiska z zapytaniem na jakim etapie są prace nad ustawą o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. Sprawa analizowana jest także pod kątem regulacji europejskich.

Przeczytaj pierwszy artykuł na ten temat >>

© 2019 Julia Pitera