Interwencje jako Poseł do Parlamentu Europejskiego 2014-2019

Uciążliwości związane z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm zwierząt

Do biura poselskiego wciąż wpływają informacje od wyborców na temat uciążliwości związanych z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, a także nieprawidłowości przy budowaniu kolejnych tego typu obiektów. Wszystkie sprawy są wnikliwie analizowane poda kątem możliwości podjęcia skutecznej interwencji.

Z Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Nadzór nad funkcjonowaniem ferm zwierząt” (KRR-4101-01-00/2014) wynika, że organy administracji rządowej nie zapewniły właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem ferm zwierząt. Współpraca pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną i Inspekcją Ochrony Środowiska była nieefektywna. Nadal występowały istotne różnice w danych dotyczących liczby nadzorowanych ferm. Działania legislacyjne podjęte przez Ministra Środowiska nie zapobiegły podziałom wielkoprzemysłowych ferm zwierząt dokonywanych w celu obejścia obowiązku uzyskania pozwoleń zintegrowanych. Nie rozwiązano także problemu uciążliwości zapachowej ferm zwierząt.

© 2019 Julia Pitera