Interwencje jako Poseł do Parlamentu Europejskiego 2014-2019

Skargi właścicieli firm budowlanych

Do biura poselskiego wciąż wpływają skargi właścicieli firm budowlanych, które wykonywały roboty budowlane jako podwykonawcy, a którym nie zostało zapłacone wynagrodzenie.

Przedsiębiorcy pozostali z niezapłaconymi fakturami i należnościami wobec pracowników, bez środków na dochodzenie spraw na drodze sądowej. Sądy niechętnie zgadzają się na zwolnienie takich podmiotów od kosztów sądowych.

Pomimo tego, że podobnych spraw jest bardzo dużo i często nagłaśniane są w mediach, w dalszym ciągu podwykonawcy pozostają z długami bez możliwości wyegzekwowania swoich wierzytelności.

Możliwość podjęcia interwencji poselskiej w tego typu sprawach jest ograniczona, bowiem są to sprawy o charakterze cywilnoprawnym.

Niestety podwykonawcy w obawie przed utratą zlecenia, nie zabezpieczają swoich należności przed przystąpieniem do wykonywania robót. Licząc na uczciwość inwestora i głównego wykonawcy podejmują ryzyko  faktycznie kredytując te podmioty. Jednak, czy takie ryzyko się opłaca? Pani Poseł wielokrotnie przestrzegała zgłaszających się do niej z prośbą o pomoc przedsiębiorców przed przyjmowaniem zleceń bez należytego zabezpieczenia zapłaty.

© 2019 Julia Pitera