Interwencje jako Poseł do Parlamentu Europejskiego 2014-2019

Grecja: Zawieszenie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych

Z dniem 1 marca 2014 r. Grecja zawiesiła wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych między innymi dla beneficjentów mieszkających poza Grecją, w tym dla grupy Polaków. Renty nie otrzymuje np. małoletni, którego ojciec zginął w Grecji w wyniku wypadku przy pracy.

O zmianie przepisów nie powiadomiono beneficjentów ani polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla przywrócenia świadczenia konieczne jest uzyskanie numeru ubezpieczenia (AMKA) oraz numeru podatkowego (AFM). Uzyskanie numeru podatkowego dla beneficjenta zamieszkałego poza Grecją jest trudne bowiem wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby zainteresowanej lub działanie poprzez rezydenta podatkowego zamieszkałego w Grecji. Honorarium adwokata w tych sprawach sięga ok. 100 Euro.

Polskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z delegacją Czech wystosowało notę, w której zwrócono stronie greckiej uwagę, że wstrzymanie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych jest sprzeczne z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/04.

Pani Poseł wystąpiła w tej sprawie z prośbą o wyjaśnienia do Ministra Spraw Zagranicznych, na podstawie przesłanych informacji opracowane zostanie zapytanie do Komisji Europejskiej.

© 2019 Julia Pitera