Interwencje jako Poseł do Parlamentu Europejskiego 2014-2019

Sprawdzamy dostępność do terapii logopedycznej

Dla wielu z Nas – Rodziców dowożenie pociech wiele kilometrów na dodatkowe zajęcia logopedyczne, może być zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu. W rezultacie nasze dzieci trafiają do logopedy raz na dwa – trzy miesiące. Taka forma terapii niestety nie ma większego sensu i nie przyniesie oczekiwanych efektów – alarmuje logopeda z powiatu płońskiego.

Podobnie wygląda sytuacja z zajęciami logopedycznymi w szkołach. Zazwyczaj prowadzą je nauczyciele po kursie, bez diagnozy, planu terapeutycznego i w zbyt dużych grupach. Tylko terapia indywidualna – najlepiej raz w tygodniu – ma sens i przynosi efekty – dodaje nasz zaprzyjaźniony logopeda. Pani Europoseł Julia Pitera, postanowiła wraz ze swoim zespołem zająć się tą sprawą i sprawdzić dostępność do specjalistycznej terapii logopedycznej i przetestować jakość zająć logopedycznych w szkołach. Zaczynamy od powiatu płońskiego. Zanim będziemy mogli podzielić się z Wami konkretnymi efektami udostępniamy Wam listę placówek, w których można skorzystać z porad i terapii specjalistów logopedów w ramach NFZ w województwie mazowieckim.

© 2019 Julia Pitera