Interwencje jako Poseł do Parlamentu Europejskiego 2014-2019

Infrastruktura transportowa Płocka

Do Parlamentu Europejskiego wpłynęła petycja w sprawie infrastruktury transportowej w mieście Płock. Była to dobra okazja, aby bliżej przyjrzeć się infrastrukturze transportowej Płocka.

Pani Poseł wystąpiła do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wyjaśnienie czy obecny stan infrastruktury Płocka i regionu płockiego spełnia unijne i polskie standardy bezpieczeństwa.

Pismo ws. infrastruktury transportowej Płocka

© 2019 Julia Pitera