Interwencje jako Poseł do Parlamentu Europejskiego 2014-2019

Składowisko odpadów w Zielonce

Starosta Wołomiński, tuż przed zakończeniem kadencji, zatwierdził projekt budowlany i pozwolił warszawskiemu MPO na budowę składowiska odpadów w Zielonce. Przeciwko uciążliwej inwestycji protestują nie tylko mieszkańcy Zielonki, ale także sąsiednich gmin: Halinowa, Sulejówka, Dębego Wielkiego.

Protestujący podkreślają, że lokalizacja inwestycji jest nieprzemyślana i niekorzystnie wpłynie na rozwój i zagospodarowanie sąsiednich terenów. Przez lokalne drogi przejeżdżać będzie codziennie dziesiątki śmieciarek utrudniając komunikacje i życie mieszkańcom.

Mieszkańcy Halinowa, Sulejówka i Dębego Wielkiego zwrócili się do Pani Europoseł Julii Pitery z prośbą o pomoc w zbadaniu legalności inwestycji. Ustalono, że decyzja wydana została na podstawie Raportu o oddziaływaniu na środowisko z 2011 roku, który powstał w oparciu o dyrektywę 2006/12/WE (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów), która już nie obowiązywała. Nie uwzględniono więc obowiązującej dyrektywy 2008/98/WE, która została implementowana w Polsce z opóźnieniem, bowiem dopiero w ustawie z 14 grudnia 2013 r. o odpadach, która weszła w życie w dniu 23 stycznia 2013 r. Ponadto ustalono, że decyzja została wydana pomimo tego, że inwestycja nie ma zapewnionego odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Aktualnie decyzję bada Wojewoda Mazowiecki jako organ II instancji. Pani Poseł wystąpi do Wojewody mazowieckiego z prośbą o wyjaśnienie sprawy, a także do władz Warszawy z prośbą o rozważenie innej lokalizacji składowiska odpadów.

© 2019 Julia Pitera