Interwencje jako Poseł do Parlamentu Europejskiego 2014-2019

Prośby o wzruszenie wyroku

Do Biura Poselskiego wpływa rocznie kilkanaście skarg od osób skazanych prawomocnym wyrokiem z prośbą o wzruszenie sprawy. Skarżący kwestionują zapadłe orzeczenia, rzetelność przeprowadzonego procesu.

Po analizie sprawy Pani Poseł Julia Pitera często występuje z prośbą do Prokuratora Generalnego o ponowne zbadanie akt, co w zasadzie wyczerpuje możliwość pomocy. Sądy są władzą odrębną, a sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Wyrok może być wzruszony tylko w drodze przewidzianej przez ustawę.

© 2019 Julia Pitera