Interwencje jako Poseł do Parlamentu Europejskiego 2014-2019

Terapia refundowana przez NFZ

Bezinterferonowa terapia w leczeniu HCV może być już refundowana przez NFZ. W czerwcu Minister Zdrowia umieścił lek w wykazie leków refundowanych, którego skuteczność według badań wynosi 90-100%.

Niestety NFZ nie podpisał jeszcze adekwatnych umów na wprowadzenie odpowiedniego programu w szpitalach. Przewlekanie wdrożenia programu lekowego stanowi naruszenie konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia. Programy lekowe muszą być dostępne realnie, a nie jedynie formalnie przez deklaracje zawarte w odpowiednich przepisach. Pani Poseł Julia Pitera wystąpiła w tej sprawie do Ministra Zdrowia, z prośbą o wyjaśnienie powodów przewlekłości wdrożenia programu.

© 2019 Julia Pitera