Mazowsze

Zwróćmy uwagę na sprawy w regionie

Zwracają się Państwo do mnie bezpośrednio, telefonicznie i pisemnie w różnych ważnych sprawach osobistych związanych m.in. z problemami rodzinnymi, sąsiedzkimi, prawnymi czy z troskami o charakterze materialno-bytowym. Otrzymuję też pisma od osób, szczególnie przejętych dobrem wspólnym, osób u których w sercach szczególne miejsce zajmuje interes publiczny.

Osoby te podejmują w swoich pismach kwestie:

 • stanu dróg,
 • stanu infrastruktury oświatowej,
 • niegospodarności w instytucjach publicznych,
 • nieprawidłowego zarządzania placówkami oświatowymi,
 • nadużywania władzy,
 • nepotyzmu,
 • nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych,
 • przewlekłości postępowań prokuratorskich i sądowych,
 • naruszania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, przestrzennym i prawa budowlanego,
 • niegospodarności w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • nadużywania pełnionych funkcji publicznych (np. mandatu radnego, burmistrza) w celach osobistych, w innych często skomplikowanych sprawach związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej.

Któryś z tych problemów dotyczy Ciebie i Twojego otoczenia?

Nie zwlekaj! Poinformuj o tym moje biuro poselskie, a my postaramy się zaradzić problemom.
Jestem zawsze otwarta na problemy mieszkańców Mazowsza. Zachęcamy do kontaktu.

Zobacz aktualne sprawy w regionie

Terapia refundowana przez NFZ

Bezinterferonowa terapia w leczeniu HCV może być już refundowana przez NFZ. W czerwcu Minister Zdrowia umieścił lek w wykazie leków refundowanych, którego skuteczność według badań wynosi 90-100%.

Czytaj więcej

Gminny Dom Kultury w Zawidzu

Nowy wójt Zawidza pan Dariusz Franczak z wielką energią stara się nadrobić wieloletnie zaległości rozwojowe gminy. A gmina jest bardzo zaniedbana. Świadczą o tym nie tylko mocno sfatygowane budynki szkół, brak przedszkola, ale i brak Gminnego Domu Kultury!

Czytaj więcej

Prośby o wzruszenie wyroku

Do Biura Poselskiego wpływa rocznie kilkanaście skarg od osób skazanych prawomocnym wyrokiem z prośbą o wzruszenie sprawy. Skarżący kwestionują zapadłe orzeczenia, rzetelność przeprowadzonego procesu.

Czytaj więcej

Składowisko odpadów w Zielonce - ciąg dalszy

Wojewoda Mazowiecki uchylił pozwolenie na budowę składowiska odpadów w Zielonce. Przeciwko wyjątkowo nietrafionej lokalizacji składowiska protestują między innymi mieszkańcy Zielonki, Halinowa, Sulejówka, Dębego Wielkiego, Jakubowa.

Czytaj więcej

Sprawdzamy dostępność do terapii logopedycznej

Dla wielu z Nas – Rodziców dowożenie pociech wiele kilometrów na dodatkowe zajęcia logopedyczne, może być zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu. W rezultacie nasze dzieci trafiają do logopedy raz na dwa – trzy miesiące. Taka forma terapii niestety nie ma większego sensu i nie przyniesie oczekiwanych efektów – alarmuje logopeda z powiatu płońskiego.

Czytaj więcej

Polskie Koleje Państwowe sprzedają nieruchomości wzdłuż torów kolejowych

Polskie Koleje Państwowe sprzedają nieruchomości wzdłuż torów kolejowych, między innymi w Halinowie (powiat miński). Przez lata grunt przeznaczony był na potrzeby kolei. Od ponad 20 lat kolej dzierżawiła działki przedsiębiorcom, którzy inwestowali w nie budując pawilony handlowe.

Czytaj więcej

Grecja: Zawieszenie wypłat świadczeń emerytalno-rentowych

Z dniem 1 marca 2014 r. Grecja zawiesiła wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych między innymi dla beneficjentów mieszkających poza Grecją, w tym dla grupy Polaków. Renty nie otrzymuje np. małoletni, którego ojciec zginął w Grecji w wyniku wypadku przy pracy.

Czytaj więcej

Skargi właścicieli firm budowlanych

Do biura poselskiego wciąż wpływają skargi właścicieli firm budowlanych, które wykonywały roboty budowlane jako podwykonawcy, a którym nie zostało zapłacone wynagrodzenie.

Czytaj więcej

Uciążliwości zapachowe - ciąg dalszy

Na terenie powiatów mławskiego, sierpeckiego, żuromińskiego, płockiego, przasnyskiego, rozwija się dynamicznie hodowla drobiu oraz przemysłowa hodowla trzody chlewnej.

Czytaj więcej

Uciążliwości związane z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm zwierząt

Do biura poselskiego wciąż wpływają informacje od wyborców na temat uciążliwości związanych z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm zwierząt, a także nieprawidłowości przy budowaniu kolejnych tego typu obiektów. Wszystkie sprawy są wnikliwie analizowane poda kątem możliwości podjęcia skutecznej interwencji.

Czytaj więcej

Rekultywacja środowiska wodno-gruntowego w Ostrowi Mazowieckiej, zanieczyszczonego w wyniku działalności Zakładów Regeneracji Podkładów Kolejowych PKP

W 2000 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych na terenie dawnego Zakładu Regeneracji Podkładów PKP w Ostrowi Mazowieckiej, zanieczyszczenie zagraża ujęciom wody.

Czytaj więcej

Infrastruktura transportowa Płocka

Do Parlamentu Europejskiego wpłynęła petycja w sprawie infrastruktury transportowej w mieście Płock. Była to dobra okazja, aby bliżej przyjrzeć się infrastrukturze transportowej Płocka.

Czytaj więcej

Składowisko odpadów w Zielonce

Starosta Wołomiński, tuż przed zakończeniem kadencji, zatwierdził projekt budowlany i pozwolił warszawskiemu MPO na budowę składowiska odpadów w Zielonce. Przeciwko uciążliwej inwestycji protestują nie tylko mieszkańcy Zielonki, ale także sąsiednich gmin: Halinowa, Sulejówka, Dębego Wielkiego.

Czytaj więcej

Grupa EPL w Parlamencie Europejskim
Strona internetowa Platformy Obywatelskiej
Parlament Europejski -biuro w Polsce
© 2019 Julia Pitera