Polska

Szkolenia Unijne

Szkolenia Unijne

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jak co roku zorganizowała cykl 5 konferencji regionalnych, zatytułowanych „Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020” w największych miastach Mazowsza: Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie oraz Płocku. Celem wydarzeń jest zaprezentowanie efektywnych realizacji projektów finansowanych z RPO WM 2014-2020 przez różnych odbiorców i beneficjentów, poprzez pokazanie drogi do dofinansowania, realizację projektów i ich efekty. To też okazja do pokazania dobrej współpracy pomiędzy wnioskodawcami, a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy europejskich.

© 2019 Julia Pitera