Polska

Spotkanie samorządowców

Spotkanie samorządowców

29 września Powiat Żuromiński obchodził swoje święto. Kluczowym punktem uroczystości była uroczysta sesja samorządowa. Coroczne spotkanie samorządowców z powiatu żuromińskiego jest okazją do podsumowania zrealizowanych projektów. Muzycznym dopełnieniem uroczystego spotkania był doskonały koncert lokalnych wokalistów.

© 2019 Julia Pitera