Polska

Inauguracja

Inauguracja

W głównej Auli Wydziału Humanistycznego siedleckiego Uniwersytetu społeczność akademicka zainaugurowała nowy rok akademicki. W wystąpieniach władz uczelni i zaproszonych gości odnoszono się przede wszystkim do zmian związanych z planowaną reformą tzw. Konstytucją dla nauki czyli Ustawą 2.0. Za jej sprawą mają być dokonane zmiany w polskim szkolnictwie wyższym. Jednym z najważniejszych punktów uroczystości była oczywiście immatrykulacja studentów I roku. Po złożeniu uroczystego ślubowania studenci po raz pierwszy nałożyli akademickie czapki. Po wręczeniu nagród, wyróżnień oraz medali za długoletnią pracę prof. dr hab. Stanisław Faliński z Wydziału nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH wygłosił wykład inauguracyjny pod tytułem "Współpraca międzynarodowa samorządów terytorialnych”.

© 2019 Julia Pitera