Polska

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Pod hasłem „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” odbył się w Siedlcach Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy. Przedstawiciele świata polityki, największych firm i spółek Skarbu Państwa, agend rządowych i stowarzyszeń gospodarczych, biznesmeni, samorządowcy, naukowcy dyskutowali o gospodarce, bezpieczeństwie energetycznym, innowacjach, samorządzie i roli nauki w tych procesach.

W trakcie obu dni odbywały się wprowadzające w tematy sesje plenarne oraz następnie sesje tematyczne. Podczas pierwszego dnia OSG miała miejsce także uroczysta Gala przyznania statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017”, będących uhonorowaniem za wkład w rozwój gospodarki. Wydarzenie organizowane było przez Europejskie Centrum Biznesu przy współpracy z Urzędem Miasta Siedlce i Ministerstwem Energii, odbywało się w gmachu Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

© 2019 Julia Pitera