Polska

Inauguracja w Collegium Mazovia

Inauguracja w Collegium Mazovia

W Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego odbyła się kolejna, XIX inauguracja roku akademickiego. W inauguracyjnym przemówieniu dr Bożena Piechowicz dokonała podsumowania osiągnięć uczelni w minionym roku oraz nakreśliła najistotniejsze plany na przyszłość. Szczególną uwagę poświęciła rezultatom wdrożenia innowacyjnych programów kształcenia dzięki, którym absolwenci uczelni bardzo dobrze radzą sobie na rynku pracy. Do znaczących sukcesów zaliczyła pozyskanie blisko 6 mln z funduszy Unii Europejskiej na nowy program rozwojowy w zakresie kształcenia studentów na kierunku pielęgniarstwo. Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów I roku. Ceremonia została przeprowadzona zgodnie z wieloletnią tradycją. Zgodnie z tradycją uroczystość inauguracyjna zakończyła się wręczeniem są odznaczeń i nagród studentom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji Collegium Mazovia w podziękowaniu z zaangażowanie oraz pracę na rzecz Uczelni. Julię Piterę reprezentował Paweł Trojanowski asystent regionalny.

© 2019 Julia Pitera