Polska

Silniejsza Straż Pożarna w Solcu

Silniejsza Straż Pożarna w Solcu

31 sierpnia w Solcu (gmina Gostynin) odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo –gaśniczego z funkcją do ograniczania skażeń chemiczno–ekologicznych.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz i zaproszeni goście.Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał wójt Edmund Zieliński. Samochód został sfinansowany ze środków Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządu Gł. Związku OSP RP, a także ześrodków budżetu Gminy Gostynin.

Panią Europoseł Julię Piterę reprezentowała asystent krajowy H. Barbara Kosowska.

© 2019 Julia Pitera