Polska

Remont Szpitala

Remont Szpitala

11 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Specjalistycznym Wojewódzkim Szpitalu w Ciechanowie poprzedzone przecięciem wstęgi.

List gratulacyjny w imieniu Europoseł Julii Pitery odczytała Teresa Przyborowska.Nowo otwarty oddział jest na miarę XXI wieku.Zebrani goście mieli okazję wysłuchać bardzo interesującej prelekcji dr. hab.n.m. Macieja Kosieradzkiego na temat transplantologii

© 2019 Julia Pitera