Polska

Nowy start dla radomskiego „plastyka”

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 w Radomiu była wyjątkowa. Połączona była bowiem z uroczystym otwarciem nowego obiektu Zespołu Szkół Plastycznych przy ul. Grzecznarowskiego. Uczniowie i nauczyciele „plastyka” rozpoczęli rok szkolny w zupełnie innych warunkach.

Szkoła została poddana gruntownej modernizacji i powiększeniu budynku. Szkoła prezentuje się wspaniale. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 6808911,45zł. Kwota dofinansowania stanowi 85% realizacji zadania. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego i przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miasto dofinansowało przebudowę i rozbudowę „plastyka” w kwocie 1071311,62zł. Otwarcia „nowej placówki” dokonała marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz oraz Monika Smoleń podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent miasta Radomia Andrzej Kosztowniak.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Julię Piterę reprezentowała asystent regionalny Grażyna Wilk.

© 2019 Julia Pitera