Polska

Polska Grupa Zbrojeniowa większa

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na włączenie do radomskiej spółki PGZ 8 kolejnych podmiotów. Głównym celem konsolidacji polskiej zbrojeniówki jest poprawienie konkurencyjności krajowych firm zbrojeniowych, umożliwienie im dostępu do nowoczesnych technologii ale też szukanie rynków zbytu na produkcję wojskową i cywilną na całym świecie. Nowa spółka będzie liczyła około 40 podmiotów zatrudniających około 14 tys. pracowników.

Koncentracja polega na objęciu kontroli nad 8 spółkami: Mesko w Skarżysku Kamiennej, PCO w Warszawie, PIT-Radwar w Warszawie, Zakładami Mechanicznymi „Bumar – Łabędy” w Gliwicach, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach, Cenzin w Warszawie, Cenrex w Warszawie oraz Stomil-Poznań w Poznaniu. Przejmowane spółki zajmują się projektowaniem lub produkcją oraz serwisowaniem sprzętu wojskowego.Utworzenie Polskiej Grupy Zbrojeniowej i skupienie wokół niej spółek z sektora obronnego wynika ze Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, która została przyjęta uchwałą Rady Ministrów z kwietnia 2013 r.

Więcej informacji w artkule na oficjalnej stronie UOKiK: UOKiK - Aktualności

© 2019 Julia Pitera