Polska

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku

17 września 2014 roku w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. O działalności stowarzyszenia opowiadała prezes Maria Nagórka.

Studenci mogą uczestniczyć w nauce języków obcych, w wykładach popularno-naukowych, śpiewają w chórze, tańczą, biorą udział w spotkaniach integracyjnych oraz jeżdżą na wycieczki. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście w tym prezydent miasta Płock Andrzej Nowakowski, posłowie na Sejm RP oraz jubilaci, którzy otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty. Podczas uroczystości odbyły się pokazy taneczne, występ chóru oraz skecze przygotowane przez studentów.

W imieniu Julii Pitery posła do Parlamentu Europejskiego list odczytała H. Barbara Kosowska asystent krajowy.

© 2019 Julia Pitera