Polska

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w Płocku

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego w Płocku

6 października 2014 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego przez wszystkich zebranych gospodarzy i zaproszonych gości.

Następnie wystąpił Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej z przemówieniem o dorobku oraz osiągnięciach Szkoły i jej absolwentów. Głos zabrał także prezydent Miasta Płock Andrzej Nowakowski. Spotkanie zakończył wykład inauguracyjny prof. dr. hab. inż. Piotra Wolańskiego nt. "Polska Droga w Kosmos". Panią JP posła do EU reprezentowała i przekazała w jej imieniu list z przemową okolicznościową asystent krajowy H. Barbara K.

© 2019 Julia Pitera