Polska

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/15 w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu

W dniu 4 października 2014r. odbyła się inauguracja roku akademickiego 2014/15 w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Narodowego.

J.M. Rektor prof. dr hab. inż. E. Kaca powitał gości i wygłosił przemówienie inauguracyjne. W dalszej części uroczystości głos zabrała założycielka Szkoły mgr Zofia Czempińska-Świtalska, oraz Poseł na Sejm RP Radosław Witkowski z PO. Po immatrykulacji studentów pierwszego roku prof. dr hab. Wiesław Dembek wygłosił wykład inauguracyjny p.t. ,,Mity i fakty w ochronie przyrody''. Na zakończenie uroczystości odśpiewano ,,Gaudeamus Igitur''. W imieniu Pani Europoseł Julii Pitery, list z okolicznościowym przemówieniem złożyła asystent regionalny Grażyna Wilk.

© 2019 Julia Pitera