Polska

Otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

20.X.2014 roku oficjalnie ruszył Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Pierwszy Inkubator Przedsiębiorczości w Radomiu został założony wspólnie przez Radomskie Centrum Innowacji i Technologii oraz Fundację Polska Przedsiębiorcza, a inicjatorem była Polska Agencja Rozwoju i Przemysłu.

AIP zostało stworzone z myślą o wsparciu tych, którzy chcą założyć swój biznes. Inkubator pozwoli lepiej poznać potrzeby rynku i miejscowych przedsiębiorców, jak również zapewnić im jak najlepszy rozwój. Nowy inkubator ma szansę zmienić obraz Radomia w oczach ich mieszkańców. Posła do Parlamentu Europejskiego Julię Piterę reprezentowała asystent regionalny Grażyna Wilk.

© 2019 Julia Pitera