Polska

Spotkanie z przedstawicielami siedleckich przedsiębiorców

Spotkanie z przedstawicielami siedleckich przedsiębiorców

W piątek 6 marca 2015 roku w biurze Izby w Siedlcach odbyło się spotkanie przedstawicieli Wschodniej Izby Gospodarczej z poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, Panią Julią Piterą.

WIG reprezentowali: Prezes Rady Izby, Pan Zenon Chodowiec, Wiceprezes Rady Izby, Pan Paweł Żuk oraz Sekretarz Rady Izby, Pan Marek Suplewski. Na spotkaniu Prezes Izby przedstawił historię WIG oraz jej działalność na rzecz lokalnej przedsiębiorczości. Rozmawiano również o problemach i oczekiwaniach lokalnego środowiska przedsiębiorców. W spotkaniu uczestniczył również Piotr Karaś – radny Miasta Siedlce i Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filia w Siedlcach.

Wschodnia Izba Gospodarcza skupia obecnie 29 przedsiębiorstw. Statutowy cel WIG to tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorców poprzez współpracę z samorządem terytorialnym i administracją państwową. WIG umożliwia swoim członkom nawiązywanie nowych kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi organizując konferencje, targi i warsztaty, wspierając inicjatywy, oferując porady ekspertów z różnych dziedzin.

© 2019 Julia Pitera