Polska

Lasy w dyrektywach unijnych

Lasy w dyrektywach unijnych

Podczas wizyty w Radomiu (09.04.2015) Europoseł Julia Pitera spotkała się z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Na spotkaniu mówiono o gospodarce leśnej w kontekście prawa polskiego i unijnego i szansach gospodarczych lasów w Polsce. Omawiano również organizację Święta Niezapominajki. Europoseł z radością przyjęła zaproszenie i zapewniła swoją obecność na Święcie.

© 2019 Julia Pitera