Polska

Aukcja charytatywna

Aukcja charytatywna

Doroczny, już XI Bal Charytatywny w Płońsku odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Płońska, pana Andrzeja Pietrasika i zorganizowany został dzięki energii Moniki Zimnawody, przewodniczącej Koła TPD w Płońsku. Zabawa była szampańska. Pani poseł dziękuje hojnym nabywcom albumu "Jan Paweł II", który przekazała na aukcję

© 2019 Julia Pitera