Polska

Radomskie Forum - Wszyscy Równi

Radomskie Forum - Wszyscy Równi

Organizatorem Forum - Wszyscy Równi była radomska filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dyskutowano nad aktywizacją i wsparciem osób niepełnosprawnych. Dyrektor filii WUP Katarzyna Chrobotowicz w swoim wystąpieniu wskazywała na możliwości i drogi rozwoju osób niepełnosprawnych w naszym regionie. W dalszej części spotkania mówiono o działaniach finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014 - 2020. Gorącymi oklaskami przyjęto występ artystyczny przygotowany przez uczestników Terapii Zajęciowej . Europoseł Julię Piterę reprezentowała Grażyna Wilk z biura w Radomiu.

© 2019 Julia Pitera