Polska

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Turniej Wiedzy Pożarniczej

Już po raz 41 odbędzie się w tym roku Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom". W marcu odbyły się w Siedlcach eliminacje powiatowe. Konkurs ten, to okazja do popularyzacji wśród młodzieży postaw społecznych i zachęcenia jej do zainteresowania się sprawami ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa. Organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP we współpracy z Komendą Miejską PSP oraz Instytutem Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach, Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy siedleckiego Regionalnego Biura Europoseł Julii Pitery.

W turnieju wystartowało 47 osób w trzech grupach wiekowych.
Na najwyższych szczeblach w każdej kategorii uplasowali się:

I grupa wiekowa (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych):
1. Natalia Wysokińska - Szkoła Podstawowa w Krzesku Królowa Niwa
2. Paweł Grzesiuła - Szkoła Podstawowa w Hołubli
3. Ewelina Guzowska - Szkoła Podstawowa w Czuryłach

II grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III):
1. Marek Gałązka - Zespół Oświatowy w Kotuniu
2. Michał Jachowski - Publiczne Gimnazjum w Kotuniu
3. Sanita Kubryń - Niepubliczne Gimnazjum w Dziewulach

III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych):
1. Jarosław Bieliński - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach
2. Milena Bielińska - I Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach
3. Kamil Woźniak - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach

Zwycięzcy najstarszej III grupy wiekowej na zaproszenie Europoseł Julii Pitery pojadą w czerwcu na wyjazd studyjny do Brukseli. Wszyscy laureaci otrzymali drobne upominki, które w imieniu Europosłanki wręczył asystent regionalny Paweł Trojanowski

© 2019 Julia Pitera