Polska

III Igrzyska Kariery

III Igrzyska Kariery

Serdecznie zapraszamy do wspierania poszczególnych drużyn z Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego, które 10 kwietnia zmagać się będą podczas III Międzywydziałowych Igrzysk Kariery odbywających się pod honorowym patronatem Europosłanki Julii Pitery.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, przepisów prawa pracy oraz szeroko rozumianego rynku pracy lokalnego i krajowego. Konkurs ma za zadanie zaktywizowanie studentów do pracy zespołowej. W konkursie biorą udział 4-osobowe drużyny reprezentujące poszczególne Wydziały UPH. Ponadto chcielibyśmy przybliżyć uczestnikom konkursu idee aktywnego poszukiwania pracy oraz poruszania się po rynku pracy, a także zachęcić do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań studentów.
Konkurs odbędzie się w budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu, przy ul. Żytniej 39, w Auli 0.8 A. Początek o godzinie 14:00.
W nagrodę zwycięska drużyna pojedzie na wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli na zaproszenie Europosłanki Julii Pitery!

© 2019 Julia Pitera