Polska

3 maja w Płocku

3 maja w Płocku

Główne uroczystości płockich obchodów upamiętniających 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się przy Płycie Nieznanego Żołnierza, gdzie delegacje złożyły kwiaty i wieńce. W imieniu Poseł Julii Pitery kwiaty złożyła Asystent Milena Figurska. Część oficjalną zakończyły głośne strzały na wiwat w wykonaniu Płockiej Drużyny Kuszniczej i Bractwa Kurkowego.

© 2019 Julia Pitera