Polska

Święto Straży w Płocku

W Płocku swoje święto obchodzili strażacy. To oni skaczą w ogień nie tylko w przenośni, a ich pomoc jest nieoceniona. W imieniu Poseł Julii Pitery, Asystent Milena Figórska złożyła na ręce bryg. Grzegorza Padzika Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, podziękowania i wyrazy uznania dla strażaków za ich bezcenną działalność społeczną oraz codzienną gotowość do ofiarnego działania. To oni „Strażacy – druhowie, I z miasta i wsi, Czuwają by człowiek, Bezpiecznie mógł żyć” - Hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej- Rycerze Floriana.

© 2019 Julia Pitera