Polska

Igrzyska Kariery UPH

Wspaniały doping kolegów i koleżanek studentów z pewnością był jednym z faktorów sukcesu drużyny Wydziału Nauk Ścisłych, która w zaciętej walce podczas trzeciego ostatniego etapu pokonała reprezentację wydziału Humanistycznego w Igrzyskach Kariery 2019. Zwycięską ekipę tworzyli: Wioleta Cegiełka, Ewa Urbanek, Przemysław Kubicki oraz Maciej Nazarczuk.

Tradycyjnie już konkurs miał na celu popularyzację wiedzy z zakresu poradnictwa kariery zawodowej i rynku pracy, przepisów prawa pracy oraz szeroko rozumianego rynku pracy lokalnego i krajowego. Ponadto stanowił doskonałą okazję, aby przybliżyć uczestnikom konkursu i kibicom drużyn idee aktywnego poszukiwania pracy oraz mechanizmy poruszania się po rynku pracy. W konkursie udział wzięły 4-osobowe drużyny reprezentujące poszczególne 4 Wydziały Uniwersytetu. IV Międzywydziałowe Igrzyska Kariery Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego odbyły się 10 kwietnia pod honorowym patronatem Europosłanki Julii Pitery.

© 2019 Julia Pitera