Polska

Konkurs fotograficzny 50 na 50

Poseł Julia Pitera z przyjemnością objęła patronat honorowy nad odbywającym się już po raz IX ogólnopolskim konkursem fotograficznym „Fotopołowy” zorganizowanym przez siedlecki Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Hasłem tej edycji jest: „50 na 50” co nawiązuje do dwóch jubileuszy jakie są obchodzone w tym roku tj. do 100-lecia odzyskania przez Polski niepodległości oraz 50-lecia Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach.

Konkurs na stale zagościł w życiu wielu szkół ponadgimnazjalnych, o czym świadczy ilość zgłoszeń nadsyłana przez młodzież. Atrakcyjna dla młodzieży forma wydarzenia ma na celu rozwój ich pasji i zainteresowań; niewątpliwie wzbogaca także życie kulturalne regionu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.konkurs.uph.edu.pl. 

© 2019 Julia Pitera