Polska

Uroczystości w Ciechanowie

Uroczystości w Ciechanowie

10 lutego przedstawiciele Pani Poseł brali udział w uroczystościach związanych z przywiezieniem relikwii - św. Matki Teresy z Kalkuty i nadaniem jej imienia Kaplicy Szpitalnej. Relikwie Święte przywiózł Biskup Diecezji Płockiej ,który odprawił mszę świętą oraz wygłosił homilię.

© 2019 Julia Pitera