Polska

Jarmark Raciąski

Jarmark Raciąski

Centralny plac Raciąża zapełnił się kramami i straganami, a to za sprawą czwartego już Jarmarku Raciąskiego. Tradycja jarmarków w Raciążu sięga XI wieku, a Jarmark Raciąski jest namacalnym dowodem, że kultura ludowa przetrwała w świecie pełnym konsumpcjonizmu, jest pielęgnowana i przekazywana najmłodszym. Jeśli Jarmark odbywa się pod sztandarem tradycji, to nie mogło zabraknąć występów, o czym przypomina Władysław Syrokomla w Dziejach literatury w Polsce od pierwiastkowych czasów do XVII w. „Dalej na zbiorach i jarmarkach wędrowni aktorzy w chruścianych szałasach dawali widowiska[...]”. Były występy, ale nie w szałasach, a na scenie i zapewniamy, że nie z chrustu, a z prawdziwego zdarzenia.

© 2019 Julia Pitera