Polska

Cud nad Wisłą

Cud nad Wisłą

Uroczystości związane z 97.Rocznicą Bitwy Warszawskiej odbyły się także w Płońsku. Rozpoczęły się Mszą Święta, następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na cmentarz parafialny gdzie znajduje się zbiorowy grób żołnierzy poległych w 1920r. Tu zostały wygłoszone przemówienia okolicznościowe, a delegacje, w tym także w imieniu pani poseł, złożyły kwiaty oddając hołd poległym w wojnie z bolszewikami.

© 2019 Julia Pitera