Bruksela

Pierwsze spotkanie delegacji Euro - Lat

4.09.2014 w budynku Parlamentu Europejskiego odbyło się spotkanie Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Julia Pitera jest członkiem tej delegacji. Było to pierwsze spotkanie w nowej, ósmej kadencji Parlamentu. Wybrany został nowy przewodniczący delegacji Jáuregui Atondo oraz 7 nowych vice przewodniczących. Na spotkaniu została omówiona agenda na bieżący i kolejny rok.

Euro-Lat przyjmuje i przekazuje uchwały i zalecenia do różnych organizacji, instytucji i grup ministrów odpowiedzialnych za rozwój regionalny Stowarzyszenia Bi-strategicznego.

© 2019 Julia Pitera