Bruksela

Posiedzenie Komisji Kontroli Budżetowej

Posiedzenie Komisji Kontroli Budżetowej

listopada 2014 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego. W posiedzeniu wzięła udział Kristalina Georgieva, Komisarz ds. Współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego oraz Vitor Caldeira, Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 

Komisarz Georgieva zapowiedziała m.in. bliższą współpracę z władzami krajów członkowskich w zakresie:

  • zamówień publicznych
  • pomocy publicznej
  • kontroli na szczeblu podstawowym
  • szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego.

Zapowiedziała też podjęcie działań prewencyjnych i korekcyjnych poprzez zastosowanie mechanizmów chroniących budżet UE przed nadużyciami (np. rygorystyczna polityka wstrzymywania lub zawieszania płatności, od momentu pojawienia się symptomów słabości systemowych aż do momentu poprawy oraz wzmocnienie kontroli wewnętrznych w krajach członkowskich);

Przedstawiła również planowane na lata 2014-2020 nowe zasady, które pozwolą komisji wzmocnić funkcje nadzorcze, mające zapewnić lepsze wydatkowanie środków publicznych, m.in.:

  • uproszczenie procedur administracyjnych przy rozliczeniach wydatków przez beneficjentów (cel: mniejsza podatność na błędy czy nadużycia);
  • harmonizację zasad wydawania środków pomiędzy poszczególnymi obszarami.

© 2019 Julia Pitera