Bruksela

Seminarium w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE

Seminarium w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Polski przy UE

6 listopada 2014 w Stałym Przedstawicielstwie Polski (SP) przy Unii Europejskiej przy ulicy Stevin 139 w Brukseli odbyło się seminarium na temat „Przyszłość Unii Europejskiej i jej bezpieczeństwo energetyczne", zorganizowane we współpracy z demosEUROPA- Centrum Strategii Europejskiej.

Tematem pierwszej części spotkania, zatytułowanej „Nowy pakt dla Europy. Gdzie podąża Unia Europejska?" był problem eurosceptycyzmu i poziomu zainteresowania Unią Europejską wśród jej obywateli. Panel dyskusyjny poprowadził przewodniczący zarządu demosEUROPA, Paweł Świeboda. Dyrektor działu naukowego European Policy Centre, Janis Emmanouilidis, zaznaczył, że jedną z głównych przyczyn umiarkowanego zaufania do Unii Europejskiej jest fragmentacja społeczna. Problem ten występuje zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i narodowym. Niwelowanie tego zjawiska można - zdaniem Emmanouilidisa - osiągnąć wzmocnieniem bezpośrednich relacji między obywatelami. Z kolei przewodniczący polskiej delegacji grupy EPL, Jan Olbrycht, dodał, że każdy projekt musi być wsparty dobrą decyzją polityczną.

Drugą część seminarium, zatytułowaną „Europejskie bezpieczeństwo energetyczne: unia energetyczna i technologie przyszłości”, poprowadził Jan Cieński, starszy doradca w demosEuropa. Dyrektor ds. Energii i Klimatu z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych (IDDRI), Thomas Spencer, oraz zastępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, Adam Janczak, opowiadali o kluczowych inicjatywach, które powinny być zrealizowane, by ulepszyć bezpieczeństwo energetyczne. Należą do nich m.in.: rozbudowa infrastruktury miedzy państwami członkowskimi, większa przejrzystość na rynku gazu np. poprzez zestawienie i porównanie cen (metoda benchmarking), czy zwiększenie konkurencyjności firm unijnych względem firm zewnętrznych. Uczestnicy panelu dyskutowali również o poziomie zużycia energii. Wydajność energetyczna w Unii Europejskiej wzrosła przez ostatnie 12 lat o 20%. Dodatkową korzyścią tego procesu jest ograniczanie wytwarzania dwutlenku węgla oraz wpływ na obniżenie cen energii w tym okresie o 10%.

Podczas trzeciej części seminarium, zatytułowanej „Konkurencyjność, energetyka i klimat: fałszywi przyjaciele czy prawdziwi sojusznicy?” Dyrektor Generalny ds. Działań w dziedzinie Klimatu, Jos Delbeke, omówił kwestię opłacalności i konkurencyjności na rynku energetycznym.

© 2019 Julia Pitera