Bruksela

Związek Banków Polskich z wizytą w Brukseli

Związek Banków Polskich z wizytą w Brukseli

Związek Banków Polskich w Brukseli

"Stabilność, bezpieczeństwo oraz innowacyjność jako właściwości Związku Banków Polskich"

13 listopada 2014 r. w Hotelu Renaissance w Brukseli, odbyło się śniadanie robocze wydane dla polskich posłów do Parlamentu Europejskiego przez Prezesa Związku Banków Polskich, pana Krzysztofa Pietraszkiewicza.

 

Celem spotkania było zapoznanie Parlamentarzystów z polskim sektorem bankowym, jego aktualnymi wyzwaniami oraz zagrożeniami. Głównym zamierzeniem jest reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków Związku oraz klientów, jak również podejmowanie oraz wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Prezes ZBP podkreślił, że nasz kraj cechuje, nie tylko stabilność i bezpieczeństwo, ale także coraz bardziej, nowoczesność i innowacyjność w sferze bankowej.

Cała prezentacja, prowadzona przez Prezesa, przerodziła się w debatę, w której uczestniczyli posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz inni członkowie ZBP.

© 2019 Julia Pitera