Bruksela

Oszustwa VAT w krajach członkowskich UE

Konferencja
4 lutego 2015 r., godz. 13:00-15:30

4 lutego 2015 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja pt. "Oszustwa VAT w państwach członkowskich Unii Europejskiej" prowadzona przez Europoseł Panią Ingeborg Grassle z EPL oraz Europosła Pana Benedeka Javor z EPZ.

Celem spotkania było zapoznanie się z sytuacją podatkową na terenie Unii Europejskiej oraz priorytetami, jakie wyznacza sobie Parlament Europejski na najbliższe miesiące w walce z tym problemem. Dodatkowym tematem poruszonym podczas tej konferencji było zwiększenie ochrony sygnalizatorów (ang. whistleblowers), którzy informują daną organizację o zauważonych nieprawidłowościach finansowych. Gośćmi biorącymi udział w konferencji byli szef działu handlowego Europolu, pan Carlo van Heuckelom oraz goście z Węgier i Rumunii, którzy przybliżyli sytuację oszustw VAT w ich krajach. Cala prezentacja została zwieńczona debatą miedzy prowadzącymi a zaproszonymi Posłami PE.

© 2019 Julia Pitera