Bruksela

Publiczne wysłuchanie PETI i AFCO

PETI i AFCO

26 lutego AFCO (Komisja Spraw Konstytucyjnych) wspólnie z PETI (Komisja Petycji) zorganizowały publiczne wysłuchanie na temat: "Wnioski, jakie należy wyciągnąć z wdrażania rozporządzenia dotyczącego EUROPEJSKIEJ INICJATYWY OBYWATELSKIEJ (EIO)". Wysłuchanie pozwoliło na dokonanie oceny wszystkich aspektów związanych z funkcjonowaniem EIO.

EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA umożliwia wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania przepisów unijnych w kwestiach, w których UE posiada kompetencje do stanowienia prawa. Inicjatywę obywatelską musi poprzeć co najmniej milion obywateli UE pochodzących z przynajmniej 7 spośród 28 państw członkowskich. Przepisy proceduralne dotyczące EIO określono w rozporządzeniu UE, przyjętym przez Parlament Europejski i Radę w lutym 2011 r.

 

Wystąpienie z inicjatywą obywatelską jest możliwe w każdej z dziedzin, w których Komisja posiada uprawnienia do przedkładania wniosków legislacyjnych (np. środowisko, rolnictwo, transport czy zdrowie publiczne).

Publiczne wysłuchanie PETI i AFCO

© 2019 Julia Pitera