Bruksela

O zasadach etycznych w instytucjach UE

O zasadach etycznych w instytucjach UE

Dziś w budynku József Antall Parlamentu Europejskiego w Brukseli, odbyło się wspólne wysłuchanie publiczne Komisji Kontroli Budżetowej, Prawnej, Wolności Obywatelskich i Praw Obywatelskich PE. Tematem wysłuchania było „Dążenie do wysokiego poziomu odpowiedzialności, przejrzystości i przestrzegania zasad etycznych w instytucjach UE”.

W trakcie spotkania omawiano skuteczność instrumentów budujących przejrzystość w instytucjach EU i dalszego ich doskonalenia. Jest to niezbędne dla umacniania zaufania obywateli Unii do tych instytucji. Rozmawiano więc m.in. o kwestiach etycznych, konflikcie interesów, lobbingu, dostępie do informacji. Jako były wieloletni członek i przewodnicząca Transparency International Polska (2001-2005) oraz była Pełnomocnik Rządu do zapobiegania nieprawidłowościom w instytucjach publicznych (2007-2011) w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pani Poseł Julia Pitera wzięła udział w debacie na temat rozwiązań regulujących zjawisko lobbingu.

© 2019 Julia Pitera