Bruksela

Konferencja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Warszawie

Konferencja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Warszawie

We wtorek 21 kwietnia 2015 r. w Senacie odbyła się konferencja z udziałem delegacji członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Najwyższej Izby Kontroli, senatorów, posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego. Tematem konferencji był skuteczny nadzór nad finansami publicznymi. Pani Poseł Julia Pitera swoje wystąpienie poświęciła współpracy Parlamentu Europejskiego z parlamentami narodowymi w tym zakresie.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) jest niezależną instytucją kontrolującą finanse UE. Został utworzony w 1975 r. i ma siedzibę w Luksemburgu. Odpowiada za kontrolę budżetu UE oraz polityk unijnych. Jest odpowiednikiem Najwyższej Izby Kontroli w strukturach europejskich.

W latach 2009-2013 Polska była największym beneficjentem funduszy unijnych w obszarze rolnictwa i polityki spójności. W tym czasie była też najczęściej kontrolowanym przez ETO państwem członkowskim. Liczba wykrytych przez Trybunał błędów była w Polsce znacząco niższa niż średnia dla całej UE. Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności (wobec 68 mld euro w poprzedniej perspektywie). Blisko 40 proc. funduszy polityki spójności będzie w zarządzie samorządów województw.

© 2019 Julia Pitera