Bruksela

Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy - debata

Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy - debata

19 maja w Strasburgu, Europosłanka Julia Pitera zabrała głos w debacie: „Przeciwdziałanie korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu - Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych”.

Pani Europoseł podczas debaty wypowiedziała się następująco:
„Panie Przewodniczący! Znany od lat proceder prania brudnych pieniędzy wiąże się głównie z funkcjonowaniem przestępczości zorganizowanej. Zjawisko to oddziałuje na międzynarodowy system finansowy i światową gospodarkę. Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości w swoim sprawozdaniu z badań podało w 2011 r., że coroczna wartość dochodów pochodzących z tego przestępstwa może sięgać nawet 2,7% globalnego PKB i szacuje się, że co roku wzrasta. Sprzyja temu proces globalizacji, skomplikowania rynków światowych oraz rozwój technologiczny, podobnie jak swobodny przepływ kapitału i różnorodność instrumentów finansowych. Sprzyja temu też niewątpliwie anonimowość i poufność danych klienta banku, które – w usługach bankowych online szczególnie – ułatwiają ukrywanie źródeł dochodów. A źródła te poza przestępczością zorganizowaną finansują również światowy terroryzm. Dokonywanie ataków terrorystycznych wymaga zazwyczaj znacznych nakładów finansowych i na przygotowanie, i na realizację. Dlatego proponowane rejestry mające zapobiegać wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, mam nadzieję, że okażą się skutecznym sposobem ograniczania możliwości działania grup przestępczych i terrorystycznych i otworzą drogę do dalszego doskonalenia systemu walki ze światem przestępczym.”

© 2019 Julia Pitera