Bruksela

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - DEBATA

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - DEBATA

Przedstawiamy oświadczenie pisemne, które Pani Poseł złożyła w Parlamencie EU w sprawie debaty na temat Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Popieramy wprowadzenie i monitorowanie regulacji umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełny udział w życiu społecznym.

„Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r., to pierwszy międzynarodowy akt prawny, który w sposób kompleksowy odnosi się do praw osób z niepełnosprawnością. Jego istotą jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności. Mimo bowiem coraz powszechniej prowadzonych w wielu krajach UE działań edukacyjnych i organizacyjnych, ciągle istnieje wiele barier, które uniemożliwiają realizację podstawowych dążeń, jak możliwość pełnego uczestniczenia w życiu obywatelskim i społecznym. Dlatego należy wprowadzić obowiązek usuwania wszelkich przeszkód, które utrudniają osobom niepełnosprawnym pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Należy też monitorować realizację takich regulacji, a także upowszechniać przyjęte zapisy w świadomości wszystkich obywateli.”

Julia Pitera, Poseł do Parlamentu Europejskiego

© 2019 Julia Pitera