Bruksela

Posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej

Posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej

Wtorek - wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Kontroli Budżetowej z udziałem Komisarz Kristaliny Georgievej; dyskusja o budżecie zadaniowym i jego wpływie na lepszą gospodarkę finansami. Budżetowanie zadaniowe oparte jest na zarządzaniu finansami publicznymi poprzez osiągane rezultaty. Przede wszystkim -liczą się efekty, osiągane w związku z ponoszonymi wydatkami. Dzięki tej metodzie zwiększa się przejrzystość finansów publicznych, uproszczone będzie monitorowanie skuteczności i efektywności wydatków. Zyskamy na tym wszyscy!

© 2019 Julia Pitera