Bruksela

Czwartkowa Komisja Petycji

Czwartkowa Komisja Petycji

Czwartkowa Komisja Petycji. Najważniejszy punkt – 11 petycji obywateli Hiszpanii dążących do wyjaśnienia swoich rodzinnych tragedii sprzed lat. Otóż w latach 1940 -1990 w Hiszpanii podstępem, okłamując matki, odebrano lub świadomie zamieniono nawet do 300 tys. noworodków. Zdaniem skarżących mimo coraz większej wiedzy na temat tego przestępczego procederu, kolejnych dowodów, władze nadal pozostają opieszałe w wyjaśnianiu poszczególnych dramatów i karaniu osób winnych tego przestępczego procederu. Mimo, że kilka osób odpowiedzialnych za ten proceder zostało zidentyfikowanych. Komisja Petycji będzie nad tą sprawą pracować w ramach specjalnej Grupy Roboczej do spraw praw dziecka…

© 2019 Julia Pitera